Online System for Issuance of Letter of Equivalence

FAQ's

स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक संस्था वा बोर्डबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका तथा विदेशी शैक्षिक संस्था वा बोर्डबाट सम्बन्धन लिई नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अनुमति वा स्वीकृतिमा सञ्चालित संस्थाबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरी निवेदन दिएका व्यक्तिलाई मात्र यो निर्देशिकाबमोजिम समकक्षता प्रदान गरिने छ । 

बोर्ड वा शैक्षिक संस्थाहरूका हकमा सम्बन्धित निवेदकले तपसिलबमोजिमका कागजात तथा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू पेस गर्नुपर्नेछ : 
(क) सम्बन्धित योग्यताका प्रमाणपत्रहरू
    – लब्धाङ्क पत्र/ग्रेडसिट/ट्रान्सक्रिप्ट 
    – उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
    — चारित्रिक प्रमाण पत्र र स्कुल तथा कलेज लिभिङ सर्टिफिकेट
    — माइग्रेसन सर्टिफिकेट वा समकक्षता चाहेको कक्षा/तहभन्दा माथिल्लो कक्षा/तह अध्ययन गरेको खुल्ने प्रमाण पत्र
(ख) समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन आउदा प्रत्येक प्रमाणपत्रको फोटोकपीमा निवेदक स्वयमले सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भनी दस्तखत गर्नु पर्नेछ । साथै सक्कल प्रमाणपत्र समेत देखाउनु पर्नेछ ।
(ग) सक्कल भनी पेश हुन आउने कागजातहरु शंकास्पद देखिएमा आवश्यक छानविन पश्चात नियम बमोजिम कारवाही गरिनेछ । शंकास्पद प्रमाणपत्रका आधारमा मान्यता तथा समकक्षता दिन कार्यालय बाध्य हुने छैन ।

रु. १००० (एक हजार रुपियाँ) को राजस्व तिरेको सक्कल भौचर - Approved Board
रु. १५ ०० (एक हजार पाच सय  रुपियाँ) को राजस्व तिरेको सक्कल भौचर - New  board

विदेशी बोर्डहरूबाट प्राप्त गरेका प्रमाण पत्र तथा अन्य कागजातहरू अङ्ग्रेजीबाहेक अन्य भाषामा भएमा सम्बन्धित निवेदकले सबै कागजातहरू विश्व भाषा क्याम्पस वा यस्तै आधिकारिक निकायबाट अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गराएर पेस गर्नुपर्ने छ 

अनलाइन फाराम भर्दा पेस गरेका सम्पुर्ण कागजातहरुकाे सक्कल र फाेटाेकपी र नगद तिरेको भाैचरकाे प्रतिलिपी लिएर कार्यालय उपस्थित हुने ।